Posts tagged with ‘cateheza’

1120 of 31 items

Predică la duminica samarinencei

by anamaria

…grăiau către dânsa: „Credem nu numai pe temeiul cuvântului tău; noi înşine am auzit şi ştim că Acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii”.

Predică la duminica mironosițelor

by anamaria

Femei neobosite! N-au dat somn ochilor lor, nici genelor lor dormitare, până ce n-au aflat pe Cel Preaiubit! Iar bărbaţii parcă se împiedică în picioare: merg la mormânt, îl văd pustiu şi rămân în nedumerire…

Predică la a 4-a duminică a Postului Mare

by anamaria

Tu însă să vezi aici nu numai purtarea de grijă și facerea de bine a lui Hristos, ci și aceea că din clipa aceea n-a mai îngăduit demonului să locuiască în el, că dacă tânărul nu s-ar fi bucurat și atunci de multa purtare de grijă a lui Dumnezeu, demonul l-ar fi ucis de mult.

Predică la a 3-a duminică a Postului Mare

by anamaria

Nu poţi merge fără cruce în urma Domnului purtător de cruce; şi toţi cei care merg în urma Lui, merg, negreşit, cu crucea. Ce e această cruce? Necazurile, strâmtorările şi întristările de tot felul, care vin dinlăuntru şi din afara asupra celui ce împlineşte cu conştiinţă dreaptă poruncile Domnului, trăind în duhul rânduielilor şi cerinţelor Lui.

Predică la a 2-a duminică a Postului Mare

by anamaria

Creştin e cel ce este cu totul în Hristos şi orice ar avea în sine preţios are de la Hristos. Dreptatea lui este dreptatea lui Hristos, şi trupul lui tot al lui Hristos este. Cel ce se mântuieşte se mântuieşte tocmai pentru că e îmbrăcat în Hristos. Numai astfel se poate apropia de Tatăl. (Sf. Teofan Zăvorâtul)

Predică la Sfinții 40 mucenici

by anamaria

Toată oştirea lumii pără­sind-o, de Stăpânul Cel din ce­ruri v-aţi lipit, purtătorilor de biruinţă ai Domnului, sfinţilor patruzeci de mucenici. Că, prin foc şi prin apă trecând, fericiţilor, după vrednicie aţi primit mărire din ceruri şi mulţime de cununi. (condacul sfinților 40 mucenici)

Predică la prima duminică a Postului Mare

by anamaria

Nu uita cuvântul drept pe care l-ai spus lui Dumnezeu, înnoind legământul cu El, care fusese stricat, cu gând viclean, de către tine. Adu-ţi aminte cum şi de ce l-ai călcat şi străduieşte-te să te fereşti de o nouă trădare. (Sf. Teofan Zăvorâtul)

Predică la duminica Izgonirii lui Adam din Rai

by anamaria

Ziua iertării – ce zi mare şi cerească a lui Dumnezeu! dacă ne-am folosi cu toţii de ea aşa cum se cuvine, ziua aceasta ar face din toate obştile (comunităţile) creştineşti nişte obşti de rai, iar pământul s-ar face una cu cerul. (Sf. Teofan Zăvorâtul)