Posts tagged with ‘cateheza’

110 of 32 items

Cercul de istorie „Sfântul Niceta”

by anamaria

În fiecare seară de Luni, de la ora 18, părintele Victor ne conduce în frumoase călătorii în timp, pe la curțile împăraților și în pridvoarele bisericilor, pentru a descoperi sau aprofunda evenimente care au modelat istoria lumii. Aduceţi-vă aminte de zilele veacului, socotiţi anii’ndărăt din neam în neam; întreabă-l pe tatăl tău şi-ţi va povesti, […]

Predică la duminica a 20-a după Rusalii

by anamaria

Sunt unele obiceiuri născute din patimi şi născocite spre îndestularea lor; altele sunt hrănite doar de deşertăciune. Cel care are duhul lui Hristos ştie să aleagă binele de rău.

Predică la duminica a 3-a după Rusalii

by anamaria

Mintea simplă este aceea care primeşte tot ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu cu credinţa nestrămutată că totul este aşa cum se spune acolo: în ea nu este loc pentru nici un fel de vicleşug sau îndoială.

Predică la duminica tuturor sfinților

by anamaria

Din Sfânta Evanghelie după Matei (10, 32-35; 37-38; 19, 27-30) 32. Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. 33. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în […]

Predică la Sfânta Treime

by anamaria

Din Sfânta Evanghelie după Matei (18, 10-20) 10. Luaţi seama să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceştia mici; că vă spun Eu vouă că îngerii lor din ceruri pururea văd faţa Tatălui Meu Care este în ceruri; 11. fiindcă Fiul Omului a venit să-l mântuiască pe cel pierdut. 12. Ce părere aveţi?: Dacă un om […]

Predică la duminica Sf. Părinți

by anamaria

… toţi credincioşii, din toate colţurile lumii, au mărturisit într-un glas că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu Cel Unul-Născut, Dumnezeu din Dumnezeu, Născut, nu făcut, deofiinţă cu Tatăl…