Posts tagged with ‘biblie’

110 of 47 items

Despre post în Biblie

by elena

„„Aşa grăieşte Domnul Atotţiitorul: Postul … îi va fi casei lui Iuda prilej de bucurie şi de veselie şi de bune sărbători: să vă veseliţi, adevărul şi pacea să le iubiţi.” (Zaharia 8:19)

Sâmbătă, 27 Februarie

by anamaria

Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, că ceasul judecăţii Sale a venit; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul şi marea şi izvoarele apelor!

Joi, 25 Februarie

by anamaria

Balaurul s’a aprins de mânie şi a pornit să facă război cu cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui Iisus.

Sâmbătă, 20 Februarie

by anamaria

… s’a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, pe Cel ce a făcut cerul şi cele ce sunt în cer, şi pământul şi cele ce sunt pe pământ, şi marea, şi cele ce sunt în mare…