Posts tagged with ‘avizier’

1120 of 20 items

Despre post în Biblie

by elena

„„Aşa grăieşte Domnul Atotţiitorul: Postul … îi va fi casei lui Iuda prilej de bucurie şi de veselie şi de bune sărbători: să vă veseliţi, adevărul şi pacea să le iubiţi.” (Zaharia 8:19)

Sfințiți întru adevăr

by elena

…îngrădește inima mea cu frica Ta, ca nu cândva, venind vicleanul, să răpească sămânța cuvântului Tău cea semănată întru mine…

La duminica mironosițelor

by elena

Toți cei care vin la Sfânta Liturghie vor lua plată de mironosițe, pentru că au venit cu inima caldă să-L întâlnească pe Hristos cel Înviat!

Pentru viața lumii

by elena

Oroarea față de moarte nu decurge din faptul că ea este „sfârșitul”, distrugerea fizică, ci din faptul că ea este separare de lume și de viață, separare de Dumnezeu. Morții nu Îl pot preaslăvi pe Dumnezeu.

Viața spirituală a femeilor în timpurile biblice

by elena

… soția stă acasă și dă pâine săracilor de care ei se pot bucura imediat, în timp ce eu le dau bani de care nu se pot bucura imediat. Sau poate să aibă legătură cu unii hoți din vecinătatea noastră; eu m-am rugat ca ei să moară, iar ea ca ei să se pocăiască.

Izvorul apelor vii

by elena

…apele vieţii curg […] și vor curge mereu, până la sfârşitul veacurilor, dând tuturor celor care se adapă din ele iertare de păcate, sănătate, viaţă, fericire şi mântuire.

Iubirea

by elena

… a iubi nu este îndeplinirea unei porunci, ci este favorul unei bucurii.