Posts tagged with ‘apocalipsa’

10 Items

Cuvântul zilei – Marți, 9 Aprilie

by elena

„Cei ce-L aşteaptă pe Dumnezeu îşi vor împrospăta puterea; ca vulturii se vor întraripa, vor alerga şi nu vor osteni, vor merge şi nu vor flămânzi.”

Sâmbătă, 27 Februarie

by anamaria

Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, că ceasul judecăţii Sale a venit; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul şi marea şi izvoarele apelor!

Joi, 25 Februarie

by anamaria

Balaurul s’a aprins de mânie şi a pornit să facă război cu cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui Iisus.

Miercuri, 24 Februarie

by anamaria

Îţi mulţumim Ţie, Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, Cel-ce-Eşti şi Cel-ce-Erai şi Cel-ce-Vii, că Ţi-ai luat puterea Ta cea mare şi-ai început să împărăţeşti.

Sâmbătă, 20 Februarie

by anamaria

… s’a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, pe Cel ce a făcut cerul şi cele ce sunt în cer, şi pământul şi cele ce sunt pe pământ, şi marea, şi cele ce sunt în mare…

Joi, 18 Februarie

by anamaria

…o treime din ape s’au făcut ca pelinul şi mulţi dintre oameni au murit din pricina apelor, că se făcuseră amare.