Sermons by pr. Victor

1120 of 68 items

Duminica Floriilor (9 aprilie 2017)

by

Bucură-te foarte, tu, fiica Sionului, rosteşte-te’n strigare, tu, fiica Ierusalimului: Iată, Împăratul tău vine la tine drept şi El Însuşi Mântuitor, blând şi călare pe asin şi pe mânz tânăr. (Zaharia 9, 9)

Buna Vestire (25 martie 2017)

by

Să se bucure sufletul meu întru Domnul, că în haină de mântuire m’a îmbrăcat şi în veşmânt de veselie; ca unui mire mi-a pus mie cunună şi ca pe o mireasă m’a împodobit cu podoabă. (Isaia 31, 10)

Duminica Sf. Grigorie Palama (12 martie 2017)

by

Ridicaţi-vă ochii la cer şi uitaţi-vă’n jos la pământ, că, iată, cerul ca un fum s’a înnegurat şi pământul ca o haină se va învechi, iar locuitorii tot astfel vor muri; dar mântuirea Mea va fi pe vecie şi dreptatea Mea nu va lipsi. (Isaia 61, 6)

Duminica Vameșului și a fariseului (5 februarie 2017)

by

Deschideţi porţile să intre poporul care păzeşte dreptatea şi păzeşte adevărul, cel ce apără adevărul şi păzeşte pacea; că în Tine, Doamne, în Tine am nădăjduit de-a pururi, în Tine, Dumnezeul Cel mare, Cel veşnic, Cel ce i-ai smerit, coborându-i, pe cei ce locuiesc întru cele înalte; Tu vei dărâma cetăţi puternice, pân’la pământ le vei prăbuşi. (Isaia 26, 2-5)

Cateheză despre pocăință

by

Nu te înălţa, ca nu cumva să cazi şi să-ţi atragi necinste; căci Domnul, descoperindu-ţi tainele, te va înjosi în mijlocul adunării fiindcă nu te-ai apropiat de frica Domnului şi fiindcă inima ta e plină de vicleşug. (Cartea Înţelepciunii lui Isus, Fiul lui Sirah 1, 30)