Sermons by pr. Victor

1120 of 75 items

Duminica Orbului (21 mai 2017)

by

Alinaţi-vă, voi, cei lipsiţi de curaj; fiţi tari, nu vă fie teamă; iată că Dumnezeul nostru cu judecată răsplăteşte şi tot cu ea va răsplăti. Atunci ochii orbilor vor vedea […] că apă a ţâşnit în pustie şi pâraie în pământ însetat. (Isaia 35, 4-6)

Duminica Floriilor (9 aprilie 2017)

by

Bucură-te foarte, tu, fiica Sionului, rosteşte-te’n strigare, tu, fiica Ierusalimului: Iată, Împăratul tău vine la tine drept şi El Însuşi Mântuitor, blând şi călare pe asin şi pe mânz tânăr. (Zaharia 9, 9)