Cateheze

1120 of 72 items

Duminica vameșului și a fariseului (28 ianuarie 2018)

by

Acestea grăieşte Cel-Preaînalt, Cel ce’ntru cele de sus locuieşte pe veci, – sfânt întru sfinţi e numele Lui –, Cel-Preaînalt care Se odihneşte întru sfinţi, Cel ce dă răbdare celor cu inima slabă şi viaţă le dă celor cu inima zdrobită. (Isaia 57, 15)

Duminica vindecării orbului din Ierihon (3 decembrie 2017)

by

Duhul Domnului este peste Mine, că Domnul M-a uns să binevestesc săracilor, M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc celor robiţi slobozire şi celor prinşi în război libertate; să dau de ştire un an de milostivire al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. (Isaia 61, 1-2)

Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat (30 noiembrie 2017)

by

„Oricine va chema numele Domnului se va mântui”. Dar cum vor chema numele Aceluia în Care încă n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela de Care n-au auzit? Şi cum vor auzi, fără propovăduitor? Şi cum vor propovădui, de nu vor fi trimişi? Precum este scris: „Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc cele bune!” (Romani 10, 13-15)