Cateheze

110 of 64 items

Duminica înfricoșătoarei judecăți (11 februarie 2018)

by

M’am uitat până ce au fost aşezate scaunele; iar Cel-Vechi-de-Zile a şezut; îmbrăcămintea Lui era albă ca zăpada, iar părul capului Său era ca lâna curată; tronul Său era pară de foc, roţile Lui erau foc arzător. Râu de foc curgea ieşind de dinainte-I; mii de mii Îi slujeau şi mii de miriade Îi stăteau în preajmă. Judecătorul S’a aşezat, cărţile s’au deschis. (Daniel 7, 9-10)

Duminica vameșului și a fariseului (28 ianuarie 2018)

by

Acestea grăieşte Cel-Preaînalt, Cel ce’ntru cele de sus locuieşte pe veci, – sfânt întru sfinţi e numele Lui –, Cel-Preaînalt care Se odihneşte întru sfinţi, Cel ce dă răbdare celor cu inima slabă şi viaţă le dă celor cu inima zdrobită. (Isaia 57, 15)

Duminica vindecării orbului din Ierihon (3 decembrie 2017)

by

Duhul Domnului este peste Mine, că Domnul M-a uns să binevestesc săracilor, M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc celor robiţi slobozire şi celor prinşi în război libertate; să dau de ştire un an de milostivire al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. (Isaia 61, 1-2)