Din Sfânta Evanghelie după Ioan (15, 17—27; 16, 1—2)

17. Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii!
18. De vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte de voi M’a urât.
19. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este-al ei; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v’am ales pe voi din lume, de aceea vă urăşte lumea.
20. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul ei. Dacă M’au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.
21. Dar pe toate acestea vi le vor face din pricina numelui Meu, pentru că ei nu-L cunosc pe Cel ce M’a trimis.
22. De n’aş fi venit şi nu le-aş fi grăit, păcat n’ar avea; dar acum ei nu au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor.
23. Cel ce Mă urăşte pe Mine Îl urăşte pe Tatăl Meu.
24. De n’aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat n’ar avea; dar acum au şi văzut şi M’au urât – şi pe Mine, şi pe Tatăl Meu,
25. dar aceasta, pentru a se plini cuvântul scris în legea lor: M’au urât pe nedrept.
26. Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu vi-L voi trimite de la Tatăl, Duhul Adevărului, Cel ce din Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine.
27. Dar şi voi mărturisiţi, pentru că de la’nceput sunteţi cu Mine.
1. Pe acestea vi le-am grăit ca să nu vă poticniţi.
2. Vă vor scoate din sinagogi; ba chiar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că-I aduce închinare lui Dumnezeu.