Copiii de la Grădinița de sâmbătă au pus în scenă faptele minunate ale pogorârii Duhului Sfânt, mărturia apostolilor și începutul propovăduirii Evangheliei.

Texte:

Biblia: capitolul 2 din Faptele Apostolilor

Biblia versificată, de Traian Dorz:

1. Iată-l și viteazul Saul prăbușit cu groază-n drum;
o lumină orbitoare i se-nfățișează-acum
și, din mijlocul luminii, întrebând, o Voce grea:
– De ce prigonești tu, Saul, fiii Mei și Calea Mea?…
– Doamne, Cine ești? întreabă Saul îngrozit și-nfrânt.
– Sunt Iisus! a fost răspunsul, tu ai să ajungi un sfânt…
Dacă se sfârșește bine chiar și-un drum ce-ncepe rău,
Dumnezeu pe om îl face, din vrăjmaș, – un fiu al Său.
Chibzuiește bine drumul ce-l apuci,
contra Voii Sfinte tu să nu te duci;
pe Iisus cinstește-L, nu-I fi dușmănos,
că te prăbușește în curând Hristos. (Fapte 9, 3-19)

2. Sfântul Pavel și cu Sila, iată-n închisoare sunt,
când deodată vine-un vuiet și-un cutremur pe pământ.
Zidurile se dărâmă și sar uși fără zăvor,
temnicerul se aruncă îngrozit în fața lor…
– Văd că Dumnezeul vostru este Viul Dumnezeu.
Spuneți-mi ce să pot face să fiu mântuit și eu?
– Crede în Iisus – și fi-vei mântuit cu casa ta!…
O, ce-aproape-i mântuirea de acei ce fac așa!…
Fericiți sunt ochii care văd prin har,
vai de cei la care totul e-n zadar;
fericit cel care suferă frumos,
vai de cel ce luptă contra lui Hristos (Fapte 16, 22-34)