Din Sfânta Evanghelie după Ioan (7, 37-53; 8, 12)

37. Iar în ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii – Iisus sta între ei şi a strigat, zicând: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea!
38. Cel ce crede în Mine – precum a zis Scriptura – râuri de apă vie vor curge din inima lui”.
39. Iar aceasta a spus-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred într’Însul. Că Duhul încă nu era dat, pentru că Iisus încă nu Se preamărise.
40. Deci mulţi din mulţime, auzind cuvintele acestea, ziceau: „Într’adevăr, Acesta este Profetul!”
41. Iar alţii ziceau: „Acesta este Hristosul!” Iar alţii ziceau: „Oare din Galileea va să vină Hristos?;
42. n’a zis oare Scriptura că Hristos va să vină din sămânţa lui David şi din oraşul Betleem, unde a fost David?…”.
43. Şi dezbinare s’a făcut în mulţime din pricina Lui.
44. Iar unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n’a pus mâinile pe El.
45. Deci slujitorii au venit la arhierei şi la farisei; şi aceia le-au zis: „De ce nu l-aţi adus?”
46. Slujitorii au răspuns: „Niciodată n’a vorbit un om aşa cum vorbeşte omul acesta”.
47. Şi le-au răspuns fariseii: „Nu cumva şi voi aţi fost amăgiţi?;
48. e cineva dintre căpetenii care să fi crezut în el? sau dintre farisei?…
49. Dar această mulţime care nu cunoaşte legea, blestemată este!…”.
50. A zis către ei Nicodim, unul dintre ei, cel ce mai’nainte venise noaptea la El:
51. „Oare legea noastră îl osândeşte pe om fără ca mai întâi să-l asculte şi să cunoască ce a făcut?”
52. Ei au răspuns, zicând: „Nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu se ridică profet…”.
53. Şi s’a dus fiecare la casa lui.
12. După aceea Iisus le-a grăit din nou, zicând: „Eu sunt Lumina lumii; cel ce-Mi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina Vieţii”.