Din Sfânta Evanghelie după Matei (22, 35-46)

35. şi unul din ei, învăţător de lege, L-a întrebat ispitindu-L:
36. „Învăţătorule, care este marea poruncă în lege?”
37. Iar El i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău.
38. Aceasta este marea şi întâia poruncă.
39. Iar a doua, asemenea acesteia: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
40. De aceste două porunci atârnă toată legea şi profeţii”.
41. Şi fiind adunaţi fariseii, Iisus i-a întrebat,
42. zicând: „Ce părere aveţi despre Hristos?: al cui fiu este?” Ei I-au zis: „Al lui David”.
43. El le-a zis: „Atunci cum se face că David, în Duh, Îl numeşte pe El Domn când spune:
44. Zis-a Domnul către Domnul meu: Şezi de-a dreapta Mea până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale?
45. Aşadar, dacă David Îl numeşte Domn, cum este El fiu al lui?”
46. Şi nimeni nu putea să-I răspundă nici un cuvânt; şi din ziua aceea nici n’a mai îndrăznit cineva să-L mai întrebe.

Din Sfânta Evanghelie după Marcu (8, 34-38; 9, 1)

34. Şi chemând la Sine mulţimea, laolaltă cu ucenicii Săi, le-a zis: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.
35. Că tot cel ce va voi să-şi scape viaţa, O va pierde; iar cel ce-şi va pierde viaţa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela O va mântui.
36. Că ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă şi să-şi păgubească sufletul?
37. Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său?
38. Că tot cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos, de acela şi Fiul Omului Se va ruşina când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri”.
1. Şi le spunea: „Adevăr vă grăiesc că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere”.