Din Sfânta Evanghelie după Matei (4, 12-17)

12. Şi auzind Iisus că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea.
13. Şi părăsind Nazaretul, a venit şi a locuit în Capernaum, lângă mar, în hotarele lui Zabulon şi ale lui Neftalim,
14. ca să se plinească ceea ce s’a spus prin Isaia profetul care zice:
15. Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftalim, spre calea mării, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor;
16. poporul ce stătea în întuneric a văzut lumină mare, şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit.
17. De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să zică: „Pocăiţi-vă, că s’a apropiat împărăţia cerurilor!”