Sărbătoarea Nașterii Domnului Iisus Hristos, Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, este învăluită într-o perioadă de har și bucurie, reflectată mai ales în starea sufletească ce ne îndeamnă să cântăm. O dată cu praznicul aducerii la Templu a Maicii Domnului se dă startul la colinde (nu că nu le-am putea cânta și în altă perioadă). Așa vom face și noi: întâlnirile de Vineri seara le vom converti în adunări de preamărire a Celui ce, unindu-Se cu firea omenească, ne-a făcut vrednici de cea cerească.
Vă așteptăm, așadar, să ne bucurăm împreună de venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, în cântare de colindă. Căci nu este vreme mai potrivită pentru colinde decât postul, ambele fiind de fapt călătorii – către Împăratul Cerurilor!