În acest Post premergător Sfintei Învieri dorim să mijlocim înaintea Domnului nostru Iisus Hristos pentru frații noștri bolnavi. În fiecare Sâmbătă seara, rămânem după Vecernie să aducem cântare de laudă și rugăciune pentru sănătatea trupească și sufletească a acestora.

Teme-te de Dumnezeu şi fereşte-te de tot răul;
atunci va fi vindecare trupului tău şi odihnă oaselor tale.
(Împăratul Solomon)