Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom relua întâlnirile de vineri seara începând cu săptămâna aceasta. Astfel, după vecernia de la ora 17, ne vom aduna în Sala Mare pentru a continua lectura și cercetarea cărții sfântului profet Amos.

AmosCăutând un cuvânt care să justifice cercetarea de către noi a acestei cărți, Dumnezeu mi-a descoperit unul care să limpezească motivația tuturor întâlnirilor noastre de vineri seara, îndeosebi a celor din jurul Sfintei Scripturi: „Cuvântul cel viu al lui Dumnezeu unifică gândurile și simțirile celor râvnitori în credință, indiferent de loc și timp.”*

Și mai mult m’am bucurat citind îndemnul și năzuința părintelui Constantin Necula cu privire la căutarea și cercetarea Bibliei și, cu precădere, a cărților profeților (între care se numără și cea asupra căreia dorim să ne aplecăm noi de astă-dată):

„Poate că descoperindu-i pe profeți, [tinerii] vor învăța ceva mai multe despre cele pe care Dumnezeu le cere celor care sunt ai săi, oamenilor săi.”

Detalii despre grupul de studiu

*P.F. Teoctist