Continuăm lectura cărții Facerii cu capitolele 25-27 (continuare).

„Rebeca a zămislit copii de la Isaac, părintele nostru, şi înainte de a fi fost ei născuţi, şi înainte de a fi făcut ei ceva bun sau rău i s’a zis ei că cel mai mare îi va sluji celui mai mic. Ce vom zice dar: nu cumva la Dumnezeu există nedreptate? Doamne, fereşte!”
(Sf. Ap. Pavel)

Detalii despre grupul de studiu