Următoarea carte a Vechiului Testament asupra căreia am vrea să ne îndreptăm un pic atenția este cea a proorocului Zaharia, vestitorul Noului Ierusalim cel plin de strălucirea dumnezeiască.

Aşa grăieşte Domnul: Mă voi întoarce în Sion şi’n mijlocul Ierusalimului voi locui; şi Ierusalimul se va chema cetate adevărată, iar muntele Domnului Atotţiitorului munte sfânt.”

(Sf. Pr. Zaharia)

Detalii despre grupul de studiu