Următoarele două cântări biblice (7 și 8) preluate în slujbele Bisericii sunt reprezentate de rugăciunea și cântarea de mulțumire a celor trei tineri din cuptorul cu foc din Babilon.

Dumnezeu i-a pus la încercare
şi i-a găsit vrednici de El; ca pe aur în cuptor, aşa i-a încercat
şi i-a primit ca pe o jertfă de ardere-de-tot.

(Înțelepciunea lui Solomon 3, 5-6)

Detalii despre grupul de studiu