A cincea cântare biblică ce împodobește cultul creștin este Cântarea celor răscumpărați, din cartea profetului Isaia.

Te vom binecuvânta
ca nişte oameni cu inima săracă,
însetaţi în Sion
din pricina necredincioşilor pe mâna
cărora ne-ai dat.

Detalii despre grupul de studiu