Întrerupem studiul Epistolei întâi soborniceşti a Sf. Ap. Petru spre a ne apleca asupra înțelesurilor acestei perioade de mare sărbătoare: Învierea Domnului.

Ziua Învierii, să ne luminăm, popoare! Paştile Domnului, Paştile! Că
din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut
pre noi, cei ce cântăm cântare de biruinţă!

Canonul Pascal este o cântare întreţesută cu dogme, taine și înţelesuri duhovnicești de o mare frumuseţe și profunzime.

Propunem ca tema întâlnirilor noastre de vineri seara până la Rusalii să fie descoperirea bogăţiei cântărilor pascale ce răsună în Biserica lui Hristos în această perioadă a anului.

Vineri, 4 mai, după Vecernia de la ora 5.

Ca un econom al preînchipuirilor se grăbea luna lui Nisan [prima lună a primăverii și a anului la evrei] spre Domnul nostru la venirea Lui. Căci Moise încredinţase preînchipuiri ascunse lunii lui Nisan în Egipt. Nisan și-a adus preînchipuirile sale… Fericită ești tu, lună a lui Nisan, care ai văzut amândouă Paștile vesele: cel al lui Moise și cel al Domnului nostru!Imnele Învierii, Sf. Efrem Sirul