Cu ajutorul lui Dumnezeu, am parcurs cele șapte epistole dictate de Domnul Iisus Hristos apostolului Ioan și care ocupă primele trei capitole ale Apocalipsei. Vinerea acestea vom aprofunda textul celui de-al patrulea capitol, despre tronul lui Dumnezeu și corul ceresc.

Vă așteptăm  să vă alăturați nouă în această călătorie neprețuită prin paginile Sfintelor Scripturi, ca, adunând  împreună din nectarul florilor sădite în ele de Duhul Sfânt, să ne hrănim și să creștem laolaltă, până vom ajunge la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea de bărbat desăvârşit, la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos, după îndemnul sfântului apostol Pavel.

 

…în cer este un Dumnezeu Care descoperă tainele…

Profetul Daniel

Detalii despre activitățile bisericii noastre…