Cercul de lectură și cântec

18 octombrie 2019 6:00 pm

„Luaţi bine seama cum umblaţi: nu ca nişte neînţelepţi, ci precum cei înţelepţi, vorbind între voi în psalmi şi’n laude şi’n cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând în inimile voastre Domnului, întotdeauna pentru toate mulţumind lui Dumnezeu şi Tatăl în numele Domnului nostru Iisus Hristos.” (Efeseni 5:15-20)

Event Details

Cercul de lectură și cântec

23 august 2019 6:00 pm

„Mărturisiţi-vă Domnului şi chemaţi-I numele, vestiţi între neamuri lucrurile Lui! Cântaţi-I şi lăudaţi-L, povestiţi toate minunile Sale." (1 Paralipomena 16:8-9)

Event Details

Grup de studiu și cugetare asupra Vechiului Testament

5 iulie 2019 6:00 pm

Facerea 28
Dumnezeu a grăit şi a zis: „Eu sunt Domnul. Lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob M’am arătat ca Dumnezeu Atotputernic. Am încheiat cu ei legământ să le dau pământul în care-au pribegit şi-au locuit ca străini.” (Ieş. 6:2-4)

Event Details