Hărți

4 Items

Biserica în antichitate

by anamaria

Edictul de la Mediolanum (313), deși a îndepărtat pericolul persecuțiilor și a netezit calea colaborării dintre Imperiu și Biserică, nu a adus creștinilor un Veac de Aur, așa cum se spune deseori, ci a deschis o epocă de conflicte interne mai periculoase, întinse pe următorii 500 de ani. Pe de o parte s-a mărit tensiunea […]

Călătoriile Sf. Chiril și Metodiu

by anamaria

În a doua jumătate a secolului IX, CREȘTINĂTATEA are de înfruntat mari primejdii: 1. ISLAMUL Deși forțele terestre ale musulmanilor au fost oprite în estul Anatoliei și în nordul Spaniei, navele lor domină Mediterana. Bisericile din Asia și Africa în continuu declin. 2. VAREGII Plecând din țările scandinave, corăbiile lor înconjoară Europa, semănând groază și […]

Biserica în evul mediu

by anamaria

ZORII MODERNITĂȚII În secolul XV Europa catolică, deși măcinată de grave conflicte interne, se află la apogeul extinderii sale teritoriale. Întrucât comerțul italian este amenințat de cuceririle otomane, Portugalia dă un nou orizont Reconquistei și își asumă rolul de primă putere colonială în speranța deschiderii unui drum spre Indii. Mișcarea comunală (emanciparea comunităților urbane), începută […]

Biserica în secolul XX

by anamaria

1. TRIUMFUL IDEOLOGIILOR Ideologiile sunt teorii ale guvernării de sorginte pelagiană (concepția cf. căreia omul se poate îndumnezei prin propriile sale eforturi). Inspirându-se din precedentul anti-eclesial al Reformei protestante din secolul XVI, ele au amestecat învățăturile Bibliei (rupte deja de trunchiul viguros al Tradiției) cu elemente subiective, de multe ori de natură ocultă, și au […]