Icoane

3 Items

Dispunerea icoanelor

by anamaria

Ca în orice biserică, cele mai multe icoane se află pe iconostas, numit și tâmplă sau catapeteasmă. Cel mai potrivit este termenul tâmplă, sugerând atât adunarea credincioșilor în jurul Celui Sfânt (ideea străveche de templu), cât și ideea de trup, care ascultă de Capul său (altarul fiind centrul de comandă al bisericii). Tâmpla nu este […]

Descrierea icoanelor

by anamaria

1. NAȘTEREA MAICII DOMNULUI Într-un colț, dreptul Ioachim se roagă; este rugăciunea lui de-o viață, aceea de a primi binecuvintarea unui prunc. În alt colț, dumnezeieștii părinți se îmbrățișează în toată curăția dragostei: este momentul zămislirii Sfintei Fecioare Maria (8 decembrie). În mijlocul icoanei, momentul plin de bucurie al nașterii, prin care ocara Sfintei Ana […]

Icoanele

by anamaria

ICOANELE BISERICII, INTRODUCERE ÎN CONTEMPLAREA FRUMUSEȚII DIVINE Ceea ce Scripturile vestesc urechilor noastre prin cuvinte și propoziții, icoanele le înfățișează ochilor noștri prin desen și culoare. Prin această sentință a celui de-al VII-lea Sinod Ecumenic, Părinții creștinătății răsăritene ne-au lăsat moștenirea vizuală a Bisericii așezată pe o temeinică teologie și confirmată prin luptele lor până […]