Credo

110 of 54 items

Despre participarea la slujbele bisericești

by elena

Să alergăm la sfintele biserici, dacă nu în toate zilele – din cauza multor noastre neputințe și nevoi ce ne vin neîncetat din valurile lumii -, măcar Duminicile și în sărbători…

Taina Cununiei

by anamaria

Cununie civilă şi religioasă ? Nu există cununie civilă; cununia este doar religioasă, Biserica cere însă ca cei doi să încheie mai întîi căsătoria civilă, prin care îşi asumă răspunderea în faţa societăţii, deoarece creştinii nu vor să evadeze din realitate. Cununia în schimb nu este o obligaţie, nici familială nici socială, ci un angajament […]

Despre Judecata lui Dumnezeu

by elena

Pentru majoritatea creștinilor chiar și numai gândul la Judecata lui Dumnezeu este înfricoșător; ei se gândesc la posibila osândă, nu la biruința ce va să fie a drepților și a lui Dumnezeu.

Despre ascultare

by elena

Noi toată ziua și la rugăciuni și la adunări și la vorbe și la fiecare lucru al nostru chemăm pe Dumnezeu și-L numim Domn.

Despre post în Biblie

by elena

„„Aşa grăieşte Domnul Atotţiitorul: Postul … îi va fi casei lui Iuda prilej de bucurie şi de veselie şi de bune sărbători: să vă veseliţi, adevărul şi pacea să le iubiţi.” (Zaharia 8:19)