Alfa – Vita

110 of 117 items

Penticostarul, bucurie îngemănată

by anamaria

Saltă, Adame, și împreună te veselește, Eva, că hainele pe care le-ați îmbrăcat spre stricăciune odinioară în Rai, nădăjduind nestricăciunea, le-a îmbrăcat Ziditorul și le-a prefăcut în nestricăciune!

Nunta Fiului lui Dumnezeu

by anamaria

… în ce chip se însoţeşte flăcăul cu fecioara, așa și Cel ce te-a zidit se va însoţi cu tine; şi în ce chip mirele se veseleşte de mireasă, aşa se va veseli de tine Dumnezeul tău! (proorocul Isaia)

Sfânta Scriptură, pavăză împotriva ereziilor (VIII)

by elena

Nu-i de ajuns să spui că sunt scrise în Scriptură, nici să le explici desprinzând cuvintele unele de altele, nici sfâșiind frazele corpului Scripturilor de Dumnezeu insuflate, nici luându-le separat, lipsite de legătura în care se găsesc. Făcând așa…