Posts by anamaria

1120 of 143 items

Cuvântul zilei – Joi, 7 Iulie

by anamaria

După cum nu poţi împiedica vântul să sufle în pieptul deschis, tot aşa nu poţi opri navala gândurilor; pentru că sufletul omenesc, după însăşi firea lui (în urma căderii în păcat a strămoşilor), este deschis pentru acţiunile răului. (Avva Pimen)

Cuvântul zilei – Luni, 4 Iulie

by anamaria

Cei ce vorbesc dulce cu patimile prin gânduri, dar nu vin la încuviinţare, se aseamănă cu cei ce lasă fiara să intre înăuntrul ţarinii. (Avva Ilie Ecdicul)

Sâmbătă, 27 Februarie

by anamaria

Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, că ceasul judecăţii Sale a venit; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul şi marea şi izvoarele apelor!

Joi, 25 Februarie

by anamaria

Balaurul s’a aprins de mânie şi a pornit să facă război cu cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui Iisus.

Miercuri, 24 Februarie

by anamaria

Îţi mulţumim Ţie, Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, Cel-ce-Eşti şi Cel-ce-Erai şi Cel-ce-Vii, că Ţi-ai luat puterea Ta cea mare şi-ai început să împărăţeşti.