Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Filipeni a Sf. Apostol Pavel (2:12-16)

Fraților, precum totdeauna m-ați ascultat, nu numai când eram de față, ci cu atât mai mult acum când sunt departe, cu frică și cu cutremur lucrați mântuirea voastră; fiindcă Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi și ca să voiți și ca să săvârșiți, după a Lui bunăvoință. Toate să le faceți fără de cârtire și fără de îndoială, ca să fiți fără de prihană și curați, fii ai lui Dumnezeu neîntinați în mijlocul unui neam rău și stricat și întru care străluciți ca niște luminători în lume, ținând cu putere cuvântul vieții, spre lauda mea în ziua lui Hristos, că nu în zadar am alergat, nici în zadar m-am ostenit.

Din Evanghelia după Luca (6:24-30)

Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Vai vouă, bogaților, că vă luați pe pământ mângâierea voastră! Vai vouă, celor ce sunteți sătui acum, că veți flămânzi! Vai vouă, celor ce astăzi râdeți, că veți plânge și vă veți tângui! Vai vouă, când toți oamenii vă vor vorbi de bine! Căci tot așa făceau prorocilor mincinoși părinții lor. Iar vouă, celor ce ascultați, vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc pe voi; binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce vă fac necazuri. Celui ce te lovește peste obraz, întoarce-i și pe celălalt; pe cel ce-ți ia haina, nu-l împiedica să-ți ia și cămașa; oricui îți cere, dă-i; și de la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi.

Sf. Nicodim AghioritulPaza celor cinci simțuri

De vreme ce mâncarea, după Grigorie Sinaitul, are trei rânduieli: înfrânare, îndestulare şi săturare, înfrânarea este atunci când mai vrând încă să mănânce, se înfrânează şi se scoală încă flămând. Îndestulare este când va mânca de ajuns, iar săturare când se va sătura. Deci, Prea Sfinţia ta, dacă nu le poţi păzi pe primele două stări, să stai măcar până la a treia şi să nu devii prea sătul, aducându-ţi aminte atât de Domnul Care a zis: Vai vouă celor ce sunteţi sătui acum, că veţi flămânzi (Lc. 6, 25), cât şi de acel bogat care în fiecare zi se veselea strălucit. Şi [foloseşte-te] de pilda lui – căci pentru îndulcirea şi desfătarea pe care le-a luat în această viaţă s-a lipsit, vai!, de sânurile lui Avraam cele dorite, dorind măcar un deget ce răcoreşte limba.