Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Efeseni a Sf. Apostol Pavel (5:33 – 6:9)

Fraților, fiecare din voi așa să-și iubească femeia sa ca pe sine însuși; iar femeia să se teamă de bărbat. Copii, ascultați pe părinții voștri în Domnul că aceasta este cu dreptate. «Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta», care este porunca cea dintâi cu făgăduința: «Ca să-ți fie ție bine și să trăiești ani mulți pe pământ». Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i întru învățătura și certarea Domnului. Slugilor, ascultați de stăpânii voștri cei după trup, cu frică și cu cutremur, întru curăția inimii voastre, ca și de Hristos, nu slujind numai când sunt cu ochii pe voi, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci ca slugile lui Hristos, făcând din suflet voia lui Dumnezeu, slujind cu bunăvoință, ca și Domnului și nu ca oamenilor, știind fiecare, fie rob, fie de sine stăpân, că faptele bune pe care le va face, pe acelea le va lua ca plată de la Domnul. Iar voi, stăpânilor, faceți tot așa față de ei, lăsând la o parte amenințarea, știind că Domnul lor și al vostru este în ceruri și că la El nu încape părtinire.

Din Evanghelia după Luca (4:16-22)

În vremea aceea, a venit Iisus în Nazaret, unde fusese crescut, și, după obiceiul Său, a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă și S-a ridicat să citească. Și I s-a dat cartea prorocului Isaia. Iar El, deschizând cartea, a găsit locul unde era scris: «Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea; să izbăvesc pe cei apăsați și să vestesc anul plăcut Domnului». Și, închizând cartea și dând-o slujitorului, a șezut, iar ochii tuturor din sinagogă erau ațintiți asupra Lui. Atunci El a început a zice către ei: Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre. Și toți îl încuviințau și se mirau de cuvintele harului care ieșeau din gura Lui.

Sf. Ioan Gură de Aur, Părinţi, copii şi creşterea lor

„Și voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i întru învăţătura şi certarea Domnului” (Efeseni 6, 4). N-a spus: iubiţi-i, pentru că aceasta este oricum porunca firii, fie că vrem, fie că nu. Nu era nevoie să dea o lege pentru asta. Ce spune, însă? „Nu-i întărâtaţi”, cum fac mulţi care-şi dezmoştenesc şi-şi reneagă copiii şi le fac tot felul de greutăţi, ca şi când copiii lor n-ar fi oameni liberi, ci sclavi. De aceea spune: „Nu-i mâniaţi pe copiii voştri”.

Pe urmă, şi cel mai important lucru pe care-l face Domnul Iisus Hristos, ne explică cum trebuie să facem încât copiii să devină ascultători, făcând ca toate să depindă de capul familiei. Aşa cum a arătat că femeia trebuie să asculte de bărbat, aşa se adresează şi acum bărbaților, spunându-le: „ci creşteţi-i întru învăţătura şi certarea Domnului”.