Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din a doua Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru (1:20 – 2:9)

Iubiților, mai înainte de toate, trebuie să știți, că nici o prorocie a Scripturii nu se tâlcuiește după socotința fiecăruia; pentru că niciodată prorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinți ai lui Dumnezeu au grăit, purtați fiind de Duhul Sfânt. Dar au fost în popor și proroci mincinoși, după cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura eresuri pierzătoare și, tăgăduind chiar pe Stăpânul Care i-a răscumpărat, își vor aduce lor grabnică pieire; și mulți se vor lua după învățăturile lor rătăcite și, din pricina lor, calea adevărului va fi hulită; și, din poftă de avere și cu cuvinte amăgitoare, ei vă vor momi pe voi. Dar osânda lor, de mult pregătită, nu zăbovește și pierzarea lor nu dormitează. Dacă Dumnezeu n-a cruțat pe îngerii care au păcătuit, ci, legându-i cu legăturile întunericului în iad, i-a dat să fie păziți spre judecată; și n-a cruțat lumea veche, ci a păstrat numai pe Noe, ca al optulea propovăduitor al dreptății, când a adus potopul peste cei fără de credință, și cetățile Sodomei și Gomorei, osândindu-le la nimicire, le-a preschimbat în cenușă, dându-le ca o pildă nelegiuiților din viitor; iar pe dreptul Lot, chinuit de petrecerea în desfrânare a celor nelegiuiți, l-a izbăvit, pentru că dreptul acesta, locuind între ei, prin ce vedea și auzea, zi de zi, chinuia sufletul său cel drept, din pricina faptelor lor nelegiuite, Domnul poate să scape din ispite pe cei credincioși, iar pe cei nedrepți să-i păstreze, ca să fie pedepsiți în ziua judecății.

Din Evanghelia după Marcu (13:9-13)

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Luați seama la voi înșivă. Că vă vor da în adunări și veți fi bătuți în sinagogi și veți sta înaintea stăpânitorilor și a împăraților, pentru Mine, spre mărturie lor. Însă mai întâi Evanghelia trebuie să se propovăduiască la toate neamurile. Iar când vă vor duce ca să vă dea în mâna stăpânitorilor, nu vă îngrijiți dinainte ce veți vorbi, căci veți grăi ceea ce se va da vouă în ceasul acela. Căci nu voi sunteți cei care veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Și va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu și copiii se vor răzvrăti împotriva părinților și îi vor ucide. Și veți fi urâți de toți pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui.

Ioannis Karavidopoulos, Comentariu la Evanghelia după Marcu

În versetele 9-10, Iisus vorbește de mai înainte despre necazurile ucenicilor care vor fi duși, după modelul Lui Însuși, în fața judecătorilor, la conducători și împărați, ca să dea mărturie despre credința lor. Versetele 11-13 prezintă (…) aceeași temă, dar prin adăugarea de elemente noi, cum ar fi luminarea lor de către Sfântul Duh pentru ceea ce vor trebui să spună și ura lumii față de ei din pricina numelui lui Hristos. (…)

Amândouă unitățile de versete se sfârșesc prin obligația misionară a ucenicilor și, desigur, a Bisericii, în pofida piedicilor și necazurilor: cea dintâi unitate se încheie prin „mai întâi Evanghelia trebuie să se propovăduiască la toate neamurile”, iar cea de-a doua prin cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui”. (…) Condițiile istorice neprielnice nu înseamnă pentru Biserică a da înapoi de la datorie, ci o activitate intensă pentru promovarea mesajului creștin.