Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Tesaloniceni a Sf. Ap. Pavel (5:9-13; 24-28)

Fraților, Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre dobândirea mântuirii, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Care a murit pentru noi, pentru ca noi, fie că veghem, fie că dormim, cu El împreună să viețuim. De aceea, îndemnați-vă și zidiți-vă unul pe altul, așa precum și faceți. Vă mai rugăm, fraților, să cinstiți pe cei ce se ostenesc întru voi, care sunt mai-marii voștri în Domnul și vă povățuiesc; și pentru lucrarea lor, să-i socotiți pe ei vrednici de dragoste prisositoare. Trăiți între voi în bună pace. Credincios este Cel care vă cheamă. El va și îndeplini. Fraților, rugați-vă pentru noi. Îmbrățișați pe toți frații, cu sărutare sfântă. Vă îndemn stăruitor pe voi, întru Domnul, ca să citiți scrisoarea aceasta tuturor sfinților frați. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi! Amin.

Din Evanghelia după Luca (12:2-12)

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Nimic nu este acoperit care să nu se descopere și nimic ascuns care să nu se cunoască. De aceea, câte ați spus la întuneric se vor auzi la lumină; și ceea ce ați vorbit la ureche, în odăi, se va vesti de pe acoperișuri. Dar vă spun vouă, prietenii Mei: Nu vă temeți de cei care ucid trupul și după aceasta n-au ce să mai facă. Vă voi arăta însă de cine să vă temeți: Temeți-vă de Acela care, după moarte, are putere să vă arunce în gheena; da, vă zic vouă, de Acela să vă temeți. Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Și nici una dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu; ci și perii capului vostru, toți sunt numărați. Nu vă temeți; voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Și zic vouă: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, și Fiul Omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Iar cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, lepădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Oricui va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului, i se va ierta; dar celui ce va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta. Iar când vă vor duce în sinagogi și la dregători și la stăpâniri, nu vă îngrijiți cum sau ce veți răspunde, sau ce veți zice, că Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce trebuie să spuneți.

Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Luca,  Sf. Teofilact Arhiepiscopul Bulgariei

De vreme ce neputinţa noastră este îndoită – ori din pricina fricii muncilor fugim de mucenicie, ori din pricina simplităţii şi dintru a nu putea da cuvânt pentru credinţa cea dintru noi -, a vindecat Domnul frica de munci [cazne], prin aceea că a zis să nu ne temem „de cei ce omoară trupul”. Iar acum vindecă şi frica cea din pricina simplităţii, căci de vreme ce nu mulţi înţelepţi – după trupeasca înţelepciune – au crezut, ci cei mai mulţi oameni simpli, [Domnul] zice: „Nu te teme ţăranule şi omule de rând, nici nu te îngriji cum şi ce vei răspunde tiranului când te va întreba, sau ce vei zice când în alt fel vei vorbi către norod, căci Duhul Sfânt vă va învăţa pe voi în ceasul acela ceea ce se cade [cuvine] a zice. Deci, ce trebuinţă este de a te îngriji [pentru acestea], de vreme ce întru acel ceas vei fi învăţat de către Duhul Sfânt?” Aşadar, din amândouă părţile la mucenicie pe noi ne îndeamnă [Domnul], vindecându-ne şi frica izvorâtă din neputinţa trupească şi pe cea pricinuită de simplitate.