Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Coloseni a Sf. Ap. Pavel (3:17 – 4:2)

Fraților, orice ați face, cu cuvântul sau cu fapta, toate să le faceți în numele Domnului Iisus și prin El să mulțumiți lui Dumnezeu-Tatăl. Femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri, precum se cuvine, în Domnul. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre și nu fiți aspri cu ele. Copiilor, ascultați pe părinții voștri întru toate, căci aceasta este bineplăcut Domnului. Stăpânilor, dați slugilor voastre ce este drept și potrivit, știind că și voi aveți Stăpân în ceruri. Stăruiți în rugăciune, priveghind în ea cu mulțumire.

Din Evanghelia după Luca (9:44-50)

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Puneți în urechile voastre cuvintele acestea: Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor. Iar ei nu înțelegeau cuvântul acesta, căci era ascuns pentru ei, ca să nu-l priceapă, și se temeau să-L întrebe despre acest cuvânt. Și a intrat acest gând în inima lor: Cine dintre ei ar fi mai mare? Iar Iisus, cunoscând cugetul inimii lor, a luat un copil, l-a pus lângă Sine și le-a zis: Oricine va primi pe pruncul acesta în numele Meu, pe Mine Mă primește; iar oricine Mă va primi pe Mine, primește pe Cel Care M-a trimis pe Mine. Căci cel ce este mai mic între voi toți, acesta este mare. Iar Ioan, răspunzând, a zis: Învățătorule, am văzut pe unul care în numele Tău scoate demoni și l-am oprit, pentru că nu-Ți urmează împreună cu noi. Iar Iisus a zis către ei: Nu-l opriți; căci cine nu este împotriva voastră este pentru voi.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

Un copilaș de 3 ani vãzuse pe pãrinții lui rugându-se în genunchi cu mâinile întinse, ca și când ar cere de la cineva ceva. Din asta copilașul s-a învãțat și el și, de câte ori îi trebuia ceva, își împreuna mânuțele în semn de rugãciune și îngâna cuvintele: mamã, tatã. Și era atâta duioșie în aceste mânuțe împreunate în semn de cerere, încât de piatrã sã fi fost cineva sã nu le asculte.

Ar putea oare refuza Tatãl ceresc pe un copilaș al Lui care se roagã cu credințã și încredere?