Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Coloseni a Sf. Ap. Pavel (1:18-23)

Fraţilor, Hristos este capul trupului, adică al Bisericii; El este începutul, Întâiul-Născut din morţi, ca să fie El cel dintâi întru toate, că în El a binevoit (Dumnezeu) să sălăşluiască toată plinătatea şi printr-Însul toate cu Sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin El, prin sângele crucii Sale. Și pe voi, care oarecând eraţi înstrăinaţi şi vrăjmaşi, având mintea voastră la fapte rele, de acum v-a împăcat, prin moartea (Fiului Său), în trupul cărnii Lui, ca să vă pună înaintea Sa sfinţi, fără de prihană şi nevinovaţi, dacă, într-adevăr, rămâneţi întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită la toată făptura de sub cer şi al cărei slujitor, eu, Pavel, m-am făcut.

Din Evanghelia după Luca (8:22-25)

În vremea aceea a intrat Iisus în corabie cu ucenicii Săi şi a zis către ei: Să trecem de cealaltă parte a lacului. Şi au plecat. Dar, pe când ei vâsleau, El a adormit. Atunci s-a lăsat pe lac o furtună de vânt şi corabia se umplea de apă şi erau în primejdie. Deci, apropiindu-se, L-au deşteptat, zicând: Învăţătorule, Învăţătorule, pierim! Iar El, sculându-Se, a certat vântul şi valul apei şi ele au încetat şi s-a făcut linişte. Şi le-a zis: Unde este credinţa voastră? Iar ei, temându-se, s-au mirat, zicând unii către alţii: Oare cine este Acesta, că porunceşte şi vânturilor şi apei, şi ascultă de El?

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

În orașul Nürnberg din Germania, un credincios a sãpat din lemn Chipul Mântuitorului și al celor 12 apostoli. Chipurile stau în picioare. Sunt însã în așa fel fãcute cã, îndatã ce atingi și rãstorni chipul Mântuitorului, se rãstoarnã toți apostolii. Dar, în schimb, poți rãsturna pe toți apostolii – Domnul rãmâne nemișcat.

Domnul Isus este centrul vieții și mântuirii noastre sufletești. Luați acest centru și ați rãsturnat totul. Lipsește acest centru, lipsește totul. Luați pe Domnul și Jertfa Lui din Biblie
și veți rãmânea cu tunetele și fulgerele mâniei lui Dumnezeu pentru pãcatele noastre. Luați pe Domnul din viața unui creștin adevãrat și i-ați luat toatã puterea. Luați-i totul, dar lãsați-i pe Domnul și n-a pierdut nimic.