Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Filipeni a Sf. Ap. Pavel (3:1-8)

Fraţilor, bucuraţi-vă întru Domnul! Ca să vă scriu aceleaşi lucruri, mie nu-mi este anevoie, iar vouă vă este de folos. Păziţi-vă de câini! Păziţi-vă de lucrătorii cei răi! Păziţi-vă de tăierea împrejur, pentru că noi suntem tăierea împrejur, noi cei ce slujim în Duhul lui Dumnezeu şi ne lăudăm întru Hristos Iisus şi nu ne bizuim pe trup, deşi eu aş putea să mă bizui şi pe trup. Dacă vreun altul socoteşte că se poate bizui pe trup, eu cu atât mai mult! La opt zile, am fost tăiat împrejur; sunt din neamul lui Israel, din seminţia lui Veniamin, evreu din evrei, după lege, fariseu; în ce priveşte râvna, prigonitor al Bisericii; în ce priveşte dreptatea cea din Lege, fără de prihană. Dar cele ce îmi erau mie câştig, acestea le-am socotit pentru Hristos pagubă. Ba mai mult: eu pe toate le socotesc că sunt pagubă, faţă de înălţimea cunoaşterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru Care m-am lipsit de toate şi le privesc drept gunoaie, ca pe Hristos să dobândesc.

Din Evanghelia după Luca (7:17-30)

În vremea aceea a ieşit cuvântul despre Iisus în toată Iudeea şi în toată împrejurimea. Şi au vestit lui Ioan ucenicii lui despre toate acestea. Şi, chemând la sine pe doi dintre ucenicii săi, Ioan i-a trimis către Domnul, zicând: Tu eşti Cel ce va să vină sau să aşteptăm pe altul? Şi, ajungând la El, bărbaţii au zis: Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine, zicând: Tu eşti Cel ce va să vină sau să aşteptăm pe altul? Iar în acel ceas Iisus a vindecat pe mulţi de boli şi de răni şi de duhuri rele şi multor orbi le-a dăruit vederea. Atunci El, răspunzând, le-a zis: Mergeţi şi spuneţi lui Ioan cele ce aţi văzut şi cele ce aţi auzit: Orbii văd, şchiopii umblă, leproşii se curăţesc, surzii aud, morţii înviază şi săracilor li se binevesteşte. Şi fericit este acela care nu se va sminti în privinţa Mea. Iar după ce ucenicii lui Ioan au plecat, El a început să vorbească mulţimilor despre Ioan: Ce aţi ieşit să priviţi în pustie? Oare trestie clătinată de vânt? Dar ce-aţi ieşit să vedeţi? Oare om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine scumpe şi petrec în desfătare sunt în casele regilor. Dar ce-aţi ieşit să vedeţi? Oare proroc? Da, zic vouă, şi mai mult decât un proroc. Acesta este cel despre care s-a scris: «Iată, trimit înaintea feţei Tale pe îngerul Meu, care va pregăti calea Ta înaintea Ta». Zic vouă: Între cei născuţi din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan Botezătorul; dar cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât el. Şi, auzind tot poporul şi vameşii, s-au încredinţat de dreptatea lui Dumnezeu, botezându-se cu botezul lui Ioan. Iar fariseii şi învăţătorii de Lege au călcat voia lui Dumnezeu în ei înşişi, nebotezându-se de el.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

Încreștinarea vechilor popoare pãgâne din Franța și Germania de azi mergea foarte greu. Pãgânii țineau la obiceiurile lor sãlbatice și rãzboinice. Arma era veșnic în mâna lor. Nu se puteau împãca cu iubirea Evangheliei și în special cu iubirea vrãjmașilor. Cum? – își ziceau pãgânii – sã nu mai purtãm noi armele noastre? Sã nu mai trãim noi așa cum au trãit strãmoșii noștri? Atunci în mintea lor naivã își fãcurã o judecatã ciudatã. Când primeau creștinismul și se botezau, își țineau mâna dreaptã ridicatã sus, afarã din apã. Își închipuiau pãgânii cã apa singurã face botezul și de aceea își fereau mâna dreaptã de apa botezului, crezând cã apoi cu aceastã mânã nebotezatã vor putea și pe mai departe sã poarte arma, sã ucidã, sã jefuie, sã fure, etc.
Ce judecatã ciudatã! – va zice cineva. Ciudatã și nu prea – zicem noi.
În aceastã situație ciudatã suntem și noi atâția creștini din zilele noastre. Ei își pãstreazã nãravuri de care spun cã nu se pot dezbãra. Unii cu mâini nebotezate (cei ce furã), alții gurã nebotezatã (cei ce suduie și clevetesc), alții pungã nebotezatã (zgârcenia), unii cu urechi nebotezate (cei ce ascultã toate prostiile), etc. Unul s-ar scrie în Oastea Domnului dacã i-am lãsa sticla cu bãuturã, iar altul tabachera, iar altul femeile, etc.
Poți avea 99% predate Domnului – una singurã de care nu vrei sã te descotorosești îți furã mântuirea. Numai cu o viațã predatã cu de-a-ntregul Domnului putem dobândi mântuirea.