Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Filipeni a Sf. Ap. Pavel (2:24-30)

Fraţilor, sunt încredinţat în Domnul că eu însumi voi veni în curând. Am socotit de grabnică nevoie să vă trimit pe Epafrodit, cel împreună cu mine lucrător şi luptător, care este şi trimisul vostru şi slujitorul nevoilor mele, fiindcă avea mare dor de voi toţi şi era mâhnit, fiindcă aţi auzit că a fost bolnav. Într-adevăr, bolnav a fost aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el şi nu numai de el, ci şi de mine, ca să nu am întristare peste întristare. Deci, l-am trimis mai degrabă ca, văzându-l, voi iarăşi să vă bucuraţi, iar eu să fiu mai puţin mâhnit. Primiţi-l, dar, întru Domnul, cu toată bucuria şi pe unii ca aceştia întru cinste să-i aveţi, fiindcă pentru lucrul lui Hristos a mers până aproape de moarte, punându-şi viaţa în primejdie, ca să împlinească lipsa voastră în slujirea mea.

Din Evanghelia după Luca (6:46 – 7:1)

Zis-a Domnul: Pentru ce Mă chemaţi: Doamne, Doamne, şi nu faceţi ce vă spun? Oricine vine la Mine şi aude cuvintele Mele şi le face, vă voi arăta cu cine se aseamănă: Asemenea este unui om care, zidindu-şi casă, a săpat, a adâncit şi i-a pus temelia pe piatră; şi, venind apele mari şi puhoiul izbind în casa aceea, n-a putut s-o clintească, fiindcă era bine clădită pe piatră. Iar cel ce aude, dar nu face, este asemenea omului care şi-a zidit casa pe pământ, fără temelie, şi, izbind în ea puhoiul de ape, îndată a căzut şi prăbuşirea acelei case a fost mare. Şi după ce a sfârşit toate aceste cuvinte ale Sale în auzul poporului, a intrat în Capernaum.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

Ce dar mare este viața cea nouã! Ea este un dar al Duhului Sfînt. Unde sãlãșluiește El se face o mare schimbare, se face o schimbare din temelie în viața omului, așa cum s-ar schimba o pasãre rãpitoare într-o pasãre cântătoare, cum s-ar schimba un corb lacom și rãpitor într-un porumbel curat și nevinovat. Acesta este omul cel nou, omul duhovnicesc (2 Cor. 3, 1). Dar oriunde se ivește un astfel de om, oriunde se ivește un astfel de porumbel, el este alungat și persecutat de pãsãrile ce-și pãstreazã firea lor cea veche, de oamenii cei lumești.
Așa a fost pe timpul Mântuitorului, așa va fi pânã la sfârșitul veacurilor (Luca 21, 12; Ioan 15; Matei 10, 26). Toți cei ce voiesc sã trãiascã cu evlavie în Isus Hristos, vor fi persecutați (2 Tim. 3, 12). Fratele meu, te plângi cã ești prigonit și batjocorit, dupã ce te-ai hotãrît pentru Domnul? Nu te plânge, ci te bucurã! Ar fi rãu dacã n-ai fi prigonit. Prigoanele și batjocurile sunt semnul cã în viața ta s-au ivit pete albe și pene albe. Și din ce vor spori penele albe, sã știi, fratele meu, cã vei avea mai mult de suferit.