Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Filipeni a Sf. Ap. Pavel (2:12-16)

Fraţilor, precum totdeauna m-aţi ascultat, nu numai când eram de faţă, ci cu atât mai mult acum când sunt departe, cu frică şi cu cutremur lucraţi mântuirea voastră; fiindcă Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi şi ca să voiţi şi ca să săvârşiţi, după a Lui bunăvoinţă. Toate să le faceţi fără de cârtire şi fără de îndoială, ca să fiţi fără de prihană şi curaţi, fii ai lui Dumnezeu neîntinaţi în mijlocul unui neam rău şi stricat şi întru care străluciţi ca nişte luminători în lume, ţinând cu putere cuvântul vieţii, spre lauda mea în ziua lui Hristos, că nu în zadar am alergat, nici în zadar m-am ostenit.

Din Evanghelia după Luca (6:24-30)

Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Vai vouă, bogaţilor, că vă luaţi pe pământ mângâierea voastră! Vai vouă, celor ce sunteţi sătui acum, că veţi flămânzi! Vai vouă, celor ce astăzi râdeţi, Că veţi plânge şi vă veţi tângui! Vai vouă, când toţi oamenii vă vor vorbi de bine! Căci tot aşa făceau prorocilor mincinoşi părinţii lor. Iar vouă, celor ce ascultaţi, vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc pe voi; binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce vă fac necazuri. Celui ce te loveşte peste obraz, întoarce-i şi pe celălalt; pe cel ce-ţi ia haina, nu-l împiedica să-ţi ia şi cămaşa; oricui îţi cere, dă-i; şi de la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

Ați vãzut ce pãțește pomul cel încãrcat cu roade? Copiii neastâmpãrați, când vãd un pom încãrcat cu poame, zvârlu în el cu pietre și cu lemne. Și pomul ce face? El tace; el nu se plânge; el nu dã cu pietrele înapoi, ci în locul pietrelor, el lasã sã cadã la picioarele lor poame dulci și plãcute. El nu se rãzbunã cu pietre, ci cu dãrnicia roadelor. El dã fãrã niciun murmur toate bunurile ce i le-a dãruit Dumnezeu. Iubiților creștini și ostași din Oastea Domnului, toți care aveți râvnã pentru mântuirea de-aproapelui, nu vã descurajați când sunteți batjocoriți și prigoniți! Pietrele cu care sunteți loviți de bârfele și batjocurile oamenilor sunt cea mai bunã dovadã despre rodnicia vieții voastre, sunt cea mai bunã dovadã cã pomul vieții voastre este încãrcat de roadã. Într-un pom fãrã roadã nu zvârle nimeni cu pietre. Dacã sunteți prigoniți și disprețuiți, rugați-vã pentru mântuirea celor ce vã prigonesc și batjocoresc. Celor ce dau în voi cu batjocuri, cu prigoane și pãlmi, voi dați-le sã guste din rodul iubirii voastre, ascultând cuvintele Scumpului nostru Mântuitor: Iubiți pe vrãjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vã blestemã, faceți bine celor ce vã urãsc și rugați-vã pentru cei ce vã asupresc (Matei 5, 44). În chipul acesta, veți putea duce multe suflete la Mântuitorul și la mântuire.