Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Filipeni a Sf. Ap. Pavel (1:20-27)

Fraţilor, întru nimic nu voi fi ruşinat, ci, cu toată îndrăzneala, precum totdeauna, aşa şi acum, Hristos va fi preamărit în trupul meu, fie prin viaţă, fie prin moarte: căci pentru mine viaţă este Hristos şi moartea, un câştig. Dacă însă a vieţui în trup înseamnă a da roadă lucrului meu, nu ştiu ce voi alege. Sunt strâns din două părţi: doresc să mă despart de trup şi să fiu împreună cu Hristos, şi aceasta e cu mult mai bine; dar este mai de folos pentru voi să zăbovesc în trup. Şi, având această încredinţare, ştiu că voi rămâne şi împreună voi fi cu voi cu toţi, spre sporirea voastră şi spre bucuria credinţei, pentru ca lauda voastră să prisosească în Hristos Iisus prin mine, atunci când voi veni iarăşi între voi. Să vă purtaţi numai în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie venind eu şi văzându-vă, fie nefiind de faţă, să aud despre voi că staţi într-un duh, nevoindu-vă împreună întru-un suflet, pentru credinţa Evangheliei.

Din Evanghelia după Luca (6:12-19)

În vremea aceea Iisus a ieşit la munte ca să Se roage şi a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Şi, când s-a făcut ziuă, a chemat la Sine pe ucenicii Săi şi a ales din ei doisprezece, pe care i-a numit Apostoli: pe Simon, căruia i-a zis Petru, şi pe Andrei, fratele lui, şi pe Iacov, şi pe Ioan, şi pe Filip, şi pe Bartolomeu, şi pe Matei, şi pe Toma, şi pe Iacov al lui Alfeu, şi pe Simon numit Zilotul, şi pe Iuda al lui Iacov, şi pe Iuda Iscarioteanul, care L-a vândut. Şi, coborând împreună cu ei, au stat în loc şes, El şi mulţime multă de ucenici ai Săi şi mulţime mare de popor din toată Iudeea, din Ierusalim şi de pe ţărmul Tirului şi al Sidonului, care veniseră să-L asculte şi să se vindece de bolile lor. Şi cei chinuiţi de duhuri necurate se vindecau. Şi toată mulţimea căuta să se atingă de El, că putere ieşea din El şi-i vindeca pe toţi.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

Ce mult se aseamãnã purtãrile oamenilor dupã rãzboiul cel mare cu cei 10 leproși din Evanghelie.

În vremea rãzboiului, un credincios îmi scria: … și mai departe, vei afla domnule pãrinte, cã am pus gând bun înaintea lui Dumnezeu, cã de voi scãpa din acest potop de foc, apoi trei sferturi din viața mea am s-o petrec în rugãciune și numai un sfert pentru mine. Cel ce a scris scrisoarea aceasta a scãpat din focul rãzboiului, dar mâna lui, care scrisese fãgãduința, am vãzut-o izbind masa din crâșmã și din gura lui curgeau cele mai grozave înjurãturi.

E plinã lumea de azi de astfel de leproși pe care Domnul i-a scãpat din focul rãzboiului, care nu mulțumesc lui Dumnezeu pentru cã i-a scãpat din acest foc. Numai unul din cei 10 leproși a mulțumit lui Dumnezeu pentru vindecare, ceilalți 9 au fost nemulțumitori.

Noi din care facem parte?