Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Filipeni a Sf. Ap. Pavel (1:8-14)

Fraţilor, martor îmi este Dumnezeu, că vă doresc pe voi pe toţi, cu dragostea lui Hristos Iisus. Şi aceasta mă rog, ca iubirea voastră să prisosească tot mai mult şi mai mult, întru cunoştinţă şi întru orice pricepere, ca să alegeţi cele ce vă sunt mai de folos şi ca să fiţi curaţi şi fără de prihană în ziua lui Hristos, plini de roada dreptăţii, care este prin Iisus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu. Voiesc să ştiţi, fraţilor, că cele întâmplate cu mine s-au întors mai degrabă spre sporirea Evangheliei, încât lanţurile mele pentru Hristos au ajuns cunoscute în tot pretoriul şi tuturor celorlalţi; şi cei mai mulţi dintre fraţii întru Domnul, îmbărbătaţi prin lanţurile mele, au mai multă îndrăzneală să propovăduiască fără teamă cuvântul lui Dumnezeu.

Din Evanghelia după Luca (5:12-16)

În vremea aceea, pe când era Iisus într-una dintre cetăţi, iată, un om plin de lepră, văzând pe Iisus, a căzut cu faţa la pământ şi I s-a rugat zicând: Doamne, dacă voieşti, poţi să mă curăţeşti! Şi întinzând El mâna, S-a atins de lepros, zicând: Voiesc, curăţeşte-te! Şi îndată s-a dus lepra de pe el. Iar Iisus i-a poruncit să nu spună nimănui: Ci, mergând, arată-te preotului şi, pentru curăţirea ta, du jertfă precum a orânduit Moise, spre mărturie lor. Dar şi mai mult se răspândea vestea despre El şi mari mulţimi se adunau ca să-L asculte şi să se vindece de bolile lor. Dar El pleca în locuri pustii şi Se ruga.

…vreau, Dumnezeul meu, să‑ţi mărturisesc în continuare, din adâncurile cele mai tainice ale sufletului meu, despre îndurările pe care mi le‑ai arătat. Da, Doamne, [T]u şi numai [T]u m‑ai scăpat de aceste rătăciri; căci cine altcineva ne cheamă înapoi de pe drumul morţii şi al greşelii, dacă nu [T]u, care eşti viaţa fără de moarte şi înţelepciunea luminând minţile aflate la nevoie, fără ca ea însăşi să aibă nevoie de altă lumină, înţelepciunea care cârmuieşte întreaga lume, până la cele din urmă frunze care freamătă în arbori?