Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Galateni a Sf. Ap. Pavel (2:21 – 3:7)

Fraţilor, nu lepăd harul lui Dumnezeu; căci, dacă dreptatea vine prin Lege, atunci Hristos a murit în zadar. O, galateni fără de minte, cine v-a ademenit pe voi să nu vă încredeţi adevărului, pe voi, în ochii cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos răstignit? Numai aceasta voiesc să aflu de la voi: din faptele Legii primit-aţi voi Duhul, sau din ascultarea credinţei? Atât de fără de minte sunteţi? După ce aţi început în Duh, sfârşiţi acum în trup? Aţi pătimit atâtea în zadar? – dacă a fost în zadar, cu adevărat. Deci, Cel care vă dă vouă Duhul şi săvârşeşte minuni la voi, le face, oare, din faptele Legii sau din ascultarea credinţei? Precum şi Avraam a crezut în Dumnezeu şi i s-a socotit lui ca dreptate. Să ştiţi, deci, că aceștia, care sunt din credinţă, sunt fii ai lui Avraam.

Din Evanghelia după Marcu (6:1-7)

În vremea aceea a venit Iisus în patria Sa, iar ucenicii Lui au mers după El. Și, fiind sâmbătă, a început să înveţe în sinagogă. Și mulţi, auzindu-L, erau uimiţi şi ziceau: De unde are El acestea? Şi ce este înţelepciunea care I s-a dat Lui? Şi cum se fac minuni ca acestea prin mâinile Lui? Oare nu este Acesta teslarul, fiul Mariei şi fratele lui Iacov, şi al lui Iosi, şi al lui Iuda şi al lui Simon? Şi nu sunt oare surorile Lui aici la noi? Şi se sminteau în privința Lui. Dar Iisus le zicea: Nu este proroc dispreţuit decât în patria sa şi între rudele sale şi în casa sa. Şi n-a putut să facă acolo nicio minune, decât că, punându-Și mâinile peste puțini bolnavi, i-a vindecat. Și Se mira de necredinţa lor. Și străbătea satele dimprejur învăţând. Apoi a chemat la Sine pe cei doisprezece şi a început să-i trimită doi câte doi şi le-a dat putere asupra duhurilor necurate.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa
Prin casele celor mai mulți creștini se află o cheie ruginită foarte. O cheie minunată este aceasta, dar o mănâncă rugina, pentru că oamenii n-o folosesc. Această cheie este rugăciunea. Ce cheie minunată este aceasta! Cu ajutorul ei putem descuia cămara tuturor bunătăților cerești. Câți însă o folosesc?