Pe câți nu i-au smintit Scripturile? Câte pricini de erezii nu s-au născut din Scriptură? Trebuiau oare nimicite Scripturile din pricina celor ce s-au smintit, sau nici nu trebuiau date de la început? Deloc! Dimpotrivă, trebuiau date din pricina celor ce aveau să culeagă folos din ele! Cei care se smintesc – nu voi înceta iarăși să spun ceea ce am mai spus -, cei ce se smintesc să pună pe seama lor smintelile! Cei ce aveau să tragă mari foloase de pe urma lor ar fi suferit nu mică pagubă, dacă aceste pricini de sminteală ar fi fost înlăturate; din pricina nesocotinței și trândăviei celorlalți, ei ar fi fost lipsiți de un astfel de folos. Nu-mi vorbi mie despre cei care pier! Am arătat că nimeni nu poate face rău celui ce nu-și face singur rău, chiar dacă ar fi vorba de primejdie de moarte.

(Sf. Ioan Gură de Aur, Despre desfătarea celor viitoare, preluat din „Despre citirea Sfintei Scripturi”)