Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola a doua către Corinteni a Sf. Ap. Pavel (1:1-7)

1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin vrerea lui Dumnezeu, şi Timotei, fratele, Bisericii lui Dumnezeu celei din Corint, împreună cu toţi fraţii care sunt în Ahaia:
2. Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Iisus Hristos!
3. Binecuvântat este Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul a toată mângâierea,
4. Cel ce ne mângâie pe noi în tot necazul nostru, pentru ca pe cei ce se află’n tot necazul să-i putem şi noi mângâia prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu.
5. Că după cum prisosesc întru noi patimile lui Hristos, tot aşa prisoseşte şi mângâierea noastră prin Hristos.
6. Şi dacă noi suferim necaz, aceasta-i pentru mângâierea şi mântuirea voastră; iar dacă suntem mângâiaţi, aceasta-i pentru a voastră mângâiere, care vă întăreşte să înduraţi cu răbdare aceleaşi suferinţe pe care şi noi le îndurăm.
7. Şi neclintită-i nădejdea noastră pentru voi, ştiind că aşa cum sunteţi părtaşi suferinţelor, tot astfel şi mângâierii.

Din Evanghelia după Matei (21:43-46)

43. De aceea vă spun: Lua-se-va de la voi împărăţia lui Dumnezeu şi i se va da neamului care-i va face roadele.
44. Cel ce va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cel pe care ea va cădea, îl va zdrobi”.
45. Iar arhiereii şi fariseii, auzindu-I parabolele, au înţeles că despre ei vorbeşte.
46. Şi căutând să-L prindă, s’au temut de mulţime, pentru că Îl socotea profet.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

Dacă Biblia ar avea grai, ea ar striga:

Oameni buni, eu sunt Cartea lui Dumnezeu, citiți-mă!
Eu sunt descoperirea lui Dumnezeu, cercetați-mă!
Eu sunt Cartea Vieții, iubiți-mă!
Dumnezeu este Autorul meu! Cercetați-mă și veți afla în mine pe Dumnezeu! Veți afla toate încercările și lucrările ce le-a făcut Dragostea lui Dumnezeu în decursul veacurilor, pentru mântuirea voastră, a păcătoșilor… Veți afla în mine apa cea vie și mana cea cerească!…