Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Corinteni a Sf. Ap. Pavel (15:12-19)

12. Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, atunci cum de zic unii dintre voi că nu există înviere a morţilor?
13. Dacă nu există înviere a morţilor, atunci nici Hristos n’a înviat.
14. Iar dacă Hristos n’a înviat, atunci zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică e şi credinţa voastră.
15. Ba încă ne aflăm şi martori mincinoşi ai lui Dumnezeu, pentru că împotriva lui Dumnezeu am mărturisit că El L-a înviat pe Hristos, pe Care deci nu L-a înviat, de vreme ce morţii nu învie.
16. Că dacă morţii nu învie, atunci nici Hristos n’a înviat.
17. Iar dacă Hristos n’a înviat, zadarnică vă este credinţa, voi sunteţi încă în păcatele voastre.
18. Şi atunci, şi cei ce au adormit întru Hristos au pierit.
19. Iar dacă noi numai pentru viaţa aceasta nădăjduim în Hristos, suntem mai de plâns decât toţi oamenii.

Din Evanghelia după Matei (21:18-22)

18. Iar dimineaţa, pe când Se întorcea în cetate, a flămânzit;
19. şi văzând un smochin lângă drum, S’a dus la el, dar în el n’a găsit nimic decât numai frunze, şi i-a zis: „Rod să nu mai porţi în veac!” Şi îndată smochinul s’a uscat.
20. Şi văzând aceasta, ucenicii s’au minunat, zicând: „Cum de s’a uscat smochinul dintr’o dată?”…
21. Iar Iisus, răspunzând, le-a zis: „Adevăr vă grăiesc: Dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s’a făcut cu smochinul, dar şi muntelui acestuia de-i veţi zice: Ridică-te şi aruncă-te în mare!, aşa va fi.
22. Şi pe toate câte le veţi cere rugându-vă cu credinţă, le veţi primi”.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

Arabii au o istorioară despre cum folosesc diavolii cele cinci degete ale păcătoșilor.

Cu două degete – spune istoria – diavolul îi acoperă ochii, să nu vadă lumina Evangheliei și a mântuirii. Cu celelalte două îi astupă urechile să nu audă Cuvântul lui Dumnezeu și chemările mântuirii. Iar cu al cincilea deget, satan îi pune lacăt pe gură și îi zice: „Vino după mine fără niciun cuvânt de împotrivire!”