Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Corinteni a Sf. Ap. Pavel (10:12-22)

12. Prin urmare, cel căruia i se pare că stă’n picioare să ia seama să nu cadă.
13. Ispită nu v’a cuprins decât la măsura omenească. Dar credincios este Dumnezeu, Care nu va îngădui să fiţi ispitiţi mai mult decât vă stă’n putere, ci odată cu ispita vă va aduce şi calea de a ieşi din ea, ca s’o puteţi răbda.
14. De aceea, iubiţii mei, fugiţi de închinarea la idoli.
15. Ca unor înţelepţi vă vorbesc; judecaţi voi ce vă spun.
16. Paharul binecuvântării pe care noi îl binecuvântăm, nu este oare împărtăşirea cu Sângele lui Hristos? Pâinea pe care noi o frângem, nu este oare împărtăşirea cu Trupul lui Hristos?
17. De vreme ce este o singură Pâine, noi, cei mulţi, un singur trup suntem, fiindcă toţi dintr’o singură Pâine ne împărtăşim.
18. Priviţi-l pe Israel cel după trup: Cei ce mănâncă jertfele, nu sunt ei oare părtaşi altarului?
19. Ce vreau să spun?: că ceea ce i s’a jertfit idolului este ceva?, sau că idolul este ceva?
20. Nu, ci doar că ceea ce jertfesc păgânii, jertfesc demonilor şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să deveniţi părtaşi ai demonilor.
21. Nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul demonilor; nu vă puteţi împărtăşi din masa Domnului şi din masa demonilor.
22. Oare vrem să stârnim gelozia lui Dumnezeu? Suntem noi mai tari decât El?…

Din Evanghelia după Matei (16:20-24)

20. Atunci le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că El este Hristosul.
21. De atunci a început Iisus să le arate ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim şi să pătimească multe de la bătrâni şi de la arhierei şi de la cărturari şi să fie omorât şi a treia zi să învie.
22. Şi Petru, luându-L deoparte, a început să-L dojenească, zicându-I: „Fie-Ţi milă de Tine, Doamne!, asta să nu Ţi se întâmple!”
23. Iar El, întorcându-Se, i-a zis lui Petru: „Mergi înapoia Mea, Satano!; piatră de poticnire-Mi eşti, că nu le cugeţi pe cele ale lui Dumnezeu, ci pe cele ale oamenilor!”
24. Atunci Iisus le-a zis ucenicilor Săi: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

Eu, de câte ori aud sau citesc despre „petreceri împreunate cu joc, până-n ziuă”, mă îngrozesc gândindu-mă că, odinioară, jocul a tăiat capul lui Ioan Botezătorul.

Duhul jocului este moartea (cea sufleteasc și, de multe ori, cea trupească). După jocul de la balul lui Irod, a rămas un mort. Vai, ce de morți rămân și azi după jocuri! După fiecare astfel de „petrecere până-n zori” rămân morți și răniți.