Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Romani a Sf. Ap. Pavel (3:19-26)

19. Noi ştim însă că cele câte le spune legea, le spune celor ce sunt sub lege, aşa ca orice gură să fie închisă şi ca toată lumea să fie vinovată în faţa lui Dumnezeu.
20. Pentru că din faptele legii nimeni nu se va îndreptăţi în faţa Lui, de vreme ce prin lege vine cunoştinţa păcatului.
21. Acum însă dreptatea lui Dumnezeu s’a arătat în afara legii, de lege şi de profeţi fiind mărturisită,
22. dar dreptate a lui Dumnezeu prin credinţa în Iisus Hristos, pentru toţi cei ce cred – fiindcă nu există deosebire,
23. de vreme ce toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu –,
24. cei ce în dar se îndreptăţesc cu harul Său prin răscumpărarea cea întru Hristos Iisus,
25. pe Care Dumnezeu L-a rânduit jertfă, curăţire prin credinţa în sângele Lui, ca să-Şi arate dreptatea – prin aceea că a trecut cu vederea păcatele făcute înainte
26. întru îngăduinţa lui Dumnezeu – ca să-Şi arate dreptatea în vremea de acum, spre a fi El drept şi îndreptăţindu-l pe cel din credinţa în Iisus.

Din Evanghelia după Matei (7:1-8)

1. Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi;
2. căci cu judecata cu care judecaţi, cu aceea veţi fi judecaţi; şi cu măsura cu care măsuraţi, cu aceea vi se va măsura.
3. Cum de vezi paiul din ochiul fratelui tău, dar bârna din ochiul tău nu o iei în seamă?
4. Sau cum îi vei zice fratelui tău: Lasă-mă să-ţi scot paiul din ochi!, şi iată că’n ochiul tău este bârna?
5. Făţarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi numai atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.
6. Nu daţi cele sfint câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie.
7. Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide;
8. că oricine cere, primeşte; cel ce caută, află; şi celui ce bate i se va deschide.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

Într-o seară, pe uliță, am auzit doi servitori vorbind astfel:

– Cum o mai duci?
– Foarte bine. De o săptămână mi-am schimbat stăpânul. Am avut un stăpân foarte rău; un tiran mare. Acum am un stăpân nou… Mi-am schimbat stăpânul… Am dat peste un stăpân foarte bun; să tot trăiești în slujba lui. Schimbă-ți și tu stăpânul, căci și al tău e un om rău!…
Auzindu-i astfel înțelegându-se, m-am gândit că așa e și lumea noastră sufletească. Cei mai mulți creștini slujesc la un stăpân rău și tiran mare: la diavolul.
Ferice de cei ce părăsesc pe acest tiran și află pe Stăpânul cel bun și îndurat: pe Domnul!