Pentru a combate ideile ereticilor, trebuie să ne apropiem de cuvintele Domnului și să-i întrebăm deocamdată pe eretici cum vor să le interpreteze. Nu-i de ajuns numai citirea lor. Dacă ar fi de ajuns citirea, atunci pentru ce Filip i-a spus eunucului: „Oare înțelegi cele ce citești?” (Fapte 8, 30). Pentru că eunucul citea, dar nu înțelegea cele scrise, de aceea a și spus: „Rogu-te, despre cine zice profetul acesta?, despre sine, sau despre altcineva?” (Fa. 8:34). Dacă este de ajuns citirea, pentru ce iudeii, care citesc Vechiul Testament și cele despre nașterea lui Hristos, despre semne, despre minuni, despre locul și timpul nașterii Lui, despre cruce, despre mormânt, despre înviere, despre înălțarea la cer, despre șederea de-a dreapta, despre pogorârea Duhului, despre propovăduirea apostolilor, despre desființarea sinagogii și despre noblețea Bisericii, pentru ce nici astăzi n-au crezut încă? Deci, nu este de ajuns citirea dacă nu este urmată de înțelegere. După cum, dacă mănânci, dar nu mistui ce mănânci, nu trăiești, tot așa, dacă citești, dar nu înțelegi nimic din cele scrise, nu reușești să afli adevărul. Nu-mi pomeniți mie numai spusa Evangheliei, ci și tălmăciți-o. Asta le-o cer ereticilor. Ca, după ce voi dărâma ideile lor putrede, să pun temelia adevărului. Așa fac și constructorii de clădiri, nu pun temeliile clădirilor până ce nu dau la o parte pământul plin de putreziciuni, iar aceasta o fac pentru a zidi temeinic. Pe ei îi vom imita, așadar, și noi.

(Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Ana, preluat din „Despre citirea Sfintei Scripturi”)