Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Romani a Sf. Ap. Pavel (5:17-21; 6:1-2)

17. Că dacă prin greşala unuia moartea a domnit printr’unul, cu mult mai mult cei ce primesc prisosinţa harului şi a darului dreptăţii vor domni în viaţă prin unul Iisus Hristos.
18. Prin urmare, aşa cum din greşala unuia a venit peste toţi oamenii osânda, tot astfel prin fapta de dreptate a Unuia, peste toţi oamenii a venit îndreptăţirea care dă viaţă;
19. fiindcă aşa cum prin neascultarea unui singur om cei mulţi s’au făcut păcătoşi, tot astfel prin ascultarea Unuia cei mulţi vor deveni drepţi.
20. Cât despre lege, ea a intrat ca să se înmulţească greşala; dar unde s’a înmulţit păcatul, a prisosit harul,
21. pentru ca, aşa cum păcatul a domnit spre moarte, tot astfel harul să domnească prin dreptate spre viaţă veşnică, prin Iisus Hristos, Domnul nostru.
1. Atunci, ce vom zice? Rămâne-vom oare în păcat ca să se înmulţească harul?
2. Ferească Dumnezeu! Noi, cei ce am murit păcatului, cum vom mai trăi în el?

Din Evanghelia după Matei (9:14-17)

14. Atunci au venit la El ucenicii lui Ioan, zicând: „Pentru ce noi şi fariseii postim mult, iar ucenicii Tăi nu postesc?
15. Şi Iisus le-a zis: „Pot oare nuntaşii să se întristeze câtă vreme mirele este cu ei? Dar vor veni zilele când mirele va fi luat de la ei şi atunci vor posti.
16. Nimeni nu pune petic de postav nou la o haină veche, căci peticul trage de haină şi se face o ruptură mai rea;
17. nici nu pune vin nou în burdufuri vechi, că altfel burdufurile crapă, vinul se varsă şi burdufurile se pierd; ci vinul cel nou se pune în burdufuri noi şi se păstrează amândouă”.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

Țarul cel mare a murit în clipa când a început să-și scrie testamentul. Încărcat de putere lumească și de o uriașă avere, nu-i venea să creadă că va putea muri așa curând. Pe urmă, abia a putut să scrie cuvintele: „Las toate averile mele…”

Cui?!