Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Romani a Sf. Ap. Pavel (4:4-12)

4. Plata celui ce face fapte nu i se socoteşte după har, ci după datorie;
5. dar celui ce nu face fapte, însă crede în Cel care-l îndreptăţeşte pe cel nelegiuit, credinţa lui i se socoteşte ca dreptate.
6. Aşa cum şi David vorbeşte despre fericirea omului căruia Dumnezeu îi socoteşte dreptatea în afara faptelor:
7. Fericiţi cei cărora li s’au iertat fărădelegile şi ale căror păcate li s’au acoperit;
8. fericit bărbatul căruia Domnul nu-i va socoti păcatul.
9. Acum, fericirea aceasta este ea numai pentru cei tăiaţi împrejur, sau şi pentru cei netăiaţi împrejur? Căci zicem: I s’a socotit lui Avraam credinţa ca dreptate.
10. Cum însă i s’a socotit?: când era tăiat împrejur, sau când era netăiat împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur.
11. Iar semnul tăierii’mprejur l-a primit ca pe o pecete a dreptăţii pentru credinţa lui din vremea netăierii’mprejur, ca să fie el părinte al tuturor celor ce cred pe durata netăierii’mprejur, pentru ca şi acestora să le fie socotită ca dreptate,
12. şi părinte al celor tăiaţi împrejur; dar nu numai al celor ce doar sunt tăiaţi împrejur, ci şi al celor ce umblă pe urmele credinţei pe care o avea părintele nostru Avraam la vremea când era netăiat împrejur.

Din Evanghelia după Matei (7:15-21)

15. Feriţi-vă de profeţii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinlăuntru sunt lupi răpitori.
16. După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară se culeg struguri din spini sau smochine din mărăcini?
17. Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele.
18. Nu poate pomul bun să facă roade rele, nici pomul rău să facă roade bune.
19. Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
20. De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte.
21. Nu tot cel ce-Mi zice: Doamne, Doamne! va intra în împărăţia cerurilor, ci acela care face voia Tatălui Meu Celui din ceruri.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

– Domnilor subofițeri, să vă păziți, să nu folosiți înjurăturile la exercițiul de azi, căci vine Măria Sa, Regele! grăi odată un căpitan către subofițerii companiei.

– Bine-ar fi, domnule căpitan, răspunse un subofițer credincios, să nu le folosim niciodată, pentru că Regele regilor e totdeauna de față cu noi.