Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Efeseni a Sf. Ap. Pavel (5:8-19)

8. Altădată eraţi întuneric, dar acum lumină sunteţi întru Domnul; ca fii ai luminii să umblaţi
9. – pentru că roada luminii este în orice bunătate, dreptate şi adevăr –,
10. osebind ce este bine plăcut Domnului.
11. Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă osândiţi-le făţiş;
12. căci pe cele ce le fac ei întru ascuns, ruşine este chiar a le spune.
13. Dar toate cele osândite făţiş sunt vădite de lumină,
14. căci tot ceea ce-i vădit e lumină. De aceea zice: Deşteaptă-te tu, cel ce dormi, scoală-te din morţi şi-asupra ta va lumina Hristos.
15. Prin urmare, luaţi bine seama cum umblaţi: nu ca nişte neînţelepţi, ci precum cei înţelepţi,
16. răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt.
17. De aceea nu fiţi fără minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului.
18. Să nu vă îmbătaţi de vin, în care este pierzanie, ci vă umpleţi de Duh,
19. vorbind între voi în psalmi şi’n laude şi’n cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând în inimile voastre Domnului,

Din Evanghelia după Matei (18:10-20)

10. Luaţi seama să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceştia mici; că vă spun Eu vouă că îngerii lor din ceruri pururea văd faţa Tatălui Meu Care este în ceruri;
11. fiindcă Fiul Omului a venit să-l mântuiască pe cel pierdut.
12. Ce părere aveţi?: Dacă un om are o sută de oi şi una din ele se rătăceşte, nu le lasă el oare în munţi pe cele nouăzeci şi nouă şi, ducându-se, o caută pe cea rătăcită?
13. Şi dacă se întâmplă s’o găsească, adevăr vă grăiesc că se bucură de ea mai mult decât de cele nouăzeci şi nouă care nu s’au rătăcit.
14. Tot astfel, vrerea Tatălui vostru Celui din ceruri nu aceasta este, să piară vreunul din aceştia mici.
15. De-ţi va greşi fratele tău, mergi, mustră-l numai între tine şi el. Şi de te va asculta, l-ai câştigat pe fratele tău.
16. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, pentru ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot ce se spune.
17. Şi de nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii; iar dacă nici de Biserică nu va asculta, să-ţi fie ca un păgân şi ca un vameş.
18. Adevăr vă grăiesc: Oricâte veţi lega pe pământ vor fi legate şi în cer, şi oricâte veţi dezlega pe pământ vor fi dezlegate şi în cer.
19. Vă mai spun că dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ asupra unui lucru pe care-l vor cere, li se va da lor de către Tatăl Meu Cel ce este în ceruri.
20. Că unde sunt doi sau trei adunaţi întru numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor”.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

Adam a încercat să se ascundă din fața lui Dumnezeu. O, ce nebunie! Dar această nebunie o fac mulți, mulți oameni de azi. O fac toți cei ce stăruie în păcate și fărădelegi. Ei nu vor să dea față cu Dumnezeu; ei încearcă să se ascundă din fața Lui. Dar, odată și-odată, ei vor trebui să dea față cu El. Vor da față în Ziua cea mare a Judecății.

Ah! Ce teribilă întâlnire va fi aceasta! Dumnezeu și omul trebui să se întâlnească. Să stăm în fața Domnului cu inima zdrobită pentru păcatele noastre! Să ne întâlnim cu Dumnezeu și Crucea și Jertfa Fiului Său! Din această întâlnire vine mântuirea. Ferice de cei ce ajung la ea!