Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Faptele Apostolilor (19:1-8)

1. Şi’n timp ce Apollo era în Corint, Pavel, după ce a străbătut părţile de sus, a venit la Efes. Şi găsind câţiva ucenici,
2. a zis către ei: „Primit-aţi voi Duhul Sfânt când aţi crezut?” Iar ei i-au zis: „Dar noi nici măcar n’am auzit că este Duh Sfânt…”.
3. Şi el a zis: „Atunci, în ce v’aţi botezat?” Ei au zis: „În botezul lui Ioan”.
4. Iar Pavel a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocăinţei, spunându-i poporului să creadă în Cel ce avea să vină după el, adică în Iisus Hristos”.
5. Şi dacă ei au auzit, s’au botezat în numele Domnului Iisus.
6. Şi punându-şi Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor şi vorbeau în limbi şi profetizau.
7. Şi erau de toţi ca la doisprezece bărbaţi.
8. Şi el, intrând în sinagogă, a vorbit cu’ndrăznire timp de trei luni, luându-se cu ei la’ntrebări şi încredinţându-i despre împărăţia lui Dumnezeu.

Din Evanghelia după Ioan (14:1-11)

1. Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu, şi în Mine credeţi.
2. În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt. Iar de nu, oare v’aş fi spus Eu vouă că Mă duc să vă pregătesc loc?
3. Şi de vreme ce Mă voi duce şi vă voi pregăti loc, iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, pentru ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi.
4. Voi ştiţi şi unde Mă duc Eu, şi calea”.
5. Toma I-a zis: „Doamne, nu ştim unde Te duci; iar calea, cum o putem şti?”
6. Iisus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
7. Dacă M’aţi fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut; dar de acum Îl cunoaşteţi, şi L-aţi şi văzut”.
8. Filip I-a zis: „Doamne, arată-ni-L nouă pe Tatăl şi ne e de-ajuns”.
9. Iisus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, şi nu M’ai cunoscut? Cel ce M’a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl; şi cum de zici tu: Arată-ni-L nouă pe Tatăl!?
10. Nu crezi că Eu sunt întru Tatăl şi că Tatăl este întru Mine? Cuvintele pe care Eu vi le grăiesc, nu de la Mine le grăiesc, ci Tatăl – Cel ce rămâne întru Mine – Îşi face lucrurile Sale.
11. Credeţi-Mă că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl întru Mine; iar de nu, credeţi-Mă de dragul acestor lucruri.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

Un judecător credincios se ruga astfel:

„Preabunule Doamne și Dreptule Judecător! Și eu sunt un biet judecător în această lume. Dacă însă și Tu, Preabunule Doamne, m-ai judeca așa cum judec eu, după paragraful legii, apoi aș fi pierdut, pentru că plata și pedeapsa păcatului este moartea. Tu însă, Preabunule Doamne, ai două scaune de judecată: scaunul Dreptății și scaunul Iertării, pe care ni l-a câștigat Scumpul nostru Mântuitor. De la scaunul Dreptății – în fața căruia mă vor târî păcatele mele – eu apelez la scaunul Iertării și al Bunătății, pe care mi l-a câștigat Scumpul meu Mântuitor cu Jertfa Lui cea scumpă și sfântă.”